VersobankUudisedUudiste arhiiv2018Kokkuvõte Versobank AS likvideerimismenetlusest ja olulisemast infost

Kokkuvõte Versobank AS likvideerimismenetlusest ja olulisemast infost

16.04.2018

Euroopa Keskpank tunnistas 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank AS-i krediidiasutuse tegevusloa. Vastavalt seadusele ei või Versobank AS (likvideerimisel) osutada finantsteenuseid. Harju Maakohtu kohtumäärusega on panga likvideerijateks määratud Eero Kaup, Viljar Alnek ja Ksenia Kravtšenko. Likvideerijate kohustused tulenevad krediidiasutuste seadusest ning nad peavad täitma oma ülesandeid erapooletult.

Likvideerijad on alustanud panga likvideerimismenetlust. Meie esmaseks prioriteediks on koostöös Tagatisfondi ja agentpankadega tagada kõigi hoiustajate arveldusarvete ja hoiuste hüvitamine 100 000 euro ulatuses võimalikult kiiresti ja hoiustajate jaoks mugavalt. Tagatisfondil on selleks piisavalt rahalisi vahendeid.

Likvideerijad teavitavad panga kliente likvideerimismenetluse käigust ning klientide õigustest ja võimalustest e-posti teel ning olulise teabe avaldamisega Versobanki veebilehel. Likvideerimismenetluse ja pangandusvaldkonna infosüsteemide keerukuse tõttu ei saa me paraku välistada, et meie erinevates teavitustes võib olla vasturääkivusi või ebatäpset infot. Palume sel juhul õigeks lugeda hilisemaid teavitusi ja veebilehel olevat värskeimat informatsiooni.

Infopäringuid likvideerijatele saab esitada e-posti aadressil ning telefonil (+372) 5679 8500. Anname oma parima, et vastata teie küsimustele võimalikult kiiresti ja täpselt ning vabandame ette, kui see päringute suure hulga või küsimuse keerukuse tõttu võimalik ei ole. Loodame, et siin esitatud info annab vastab suurele osale teie küsimustest. Lisateavet saab ka Finantsinspektsiooni ja Tagatisfondi veebilehtedelt www.fi.ee ja www.tagatisfond.ee

Täielik informatsioon Korduma Kippuvatest Küsimustest asub alljärgneva lingi all:

2018-04-11 KKK.pdf