VersobankUudisedUudiste arhiiv2014Muudatused veebruarist 2014

Muudatused veebruarist 2014

01.02.2014

Lugupeetud kliendid


Seoses 1. veebruarist 2014 jõustuva Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) nr 260/2012, 14. märtsist 2012 (SEPA e Euroopa Liidu ühtse euromaksete piirkonna lõpptähtaja määrus), muutuvad samast kuupäevast ka Versobank AS-i Arvelduslepingu üldtingimused ja Maksetehingute teostamise tingimused.


Alates 1. veebruarist 2014 hakkavad siseriiklikud arveldused toimuma üleeuroopalise maksesüsteemi kaudu, mis muudab maksete liikumise Eesti pankade vahel senisest mõnevõrra aeglasemaks. Siseriiklik tavamakse teise Eesti panka edastatakse samal arvelduspäeval, kui makse on pangale esitatud enne kella 13:00. Peale kella 13:00 esitatud tavamaksed edastatakse järgmisel arvelduspäeval. Kiiremaks raha edastamiseks on võimalik teostada siseriiklik ekspressmakse. Kuni kella 17:00-ni esitatud ekspressmakse jõuab teise Eesti panka samal arvelduspäeval.


Kohustuslikuks muutub rahvusvahelise kontonumbri IBAN kasutamine.


Hinnakirjas muutuvad alates 1. veebruarist 2014 mh:

  • Maksete teostamise tähtajad
  • Siseriikliku ja EUR välismakse ekspressmakse (SHA) teenustasud
  • Lisandub siseriiklik ekspressmakse
  • Maksete täiendavate teenuste tasud
  • Laenude viivisemäär
  • Väärtpaberitega seotud teenustasud

Alates 2. veebruarist 2014 jõustuvad ka Finantstehingute ja tagatiste seadmise lepingu üldtingimuste muudatused, mis viiakse sisse tulenevalt muudatustest seadusandluses (sh otsekohalduvast Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) nr 648/2012, 4. juulist 2012 (EMIR - European Market Infrastructure Regulation, mis rakendub turuvälistele tuletisinstrumentidele).


Uued tingimused ja hinnakirja muutused hakkavad kehtima kõikidele sellel hetkel kehtivatele lepingutele alates muudatuste jõustumise kuupäevast. Palume tutvuda uuenenud tingimuste ja hinnakirjaga panga veebilehel www.versobank.com või pangakontoris Pärnu mnt 12, Tallinn. Kui olete muudatustega nõus, siis ei ole Teil vaja täiendavalt midagi teha. Muudatustega mittenõustumisel on Teil võimalus meiega sõlmitud leping enne muudatuste jõustumist üles öelda. Kui Te ei teata lepingu lõpetamise soovist, loeme, et olete muudatustega nõustunud ning Teiega sõlmitud lepingu(te)le hakanud nimetatud tähtaegadest kehtima uued tingimused ja hinnakiri.


Lisaküsimuste korral palume kontakteeruda pangaga.