VersobankUudisedUudiste arhiiv2017Vaidlused seoses Versobank AS-i õigusega pakkuda Läti Vabariigis teenuseid on lahendatud

Vaidlused seoses Versobank AS-i õigusega pakkuda Läti Vabariigis teenuseid on lahendatud

28.07.2017

Pressiteade

21. juulil 2017 tegi Riia piirkondlik halduskohus otsuse lõpetada menetlus Versobank AS-i avalduse alusel.

Vastavalt Versobank AS-i ja FKTK vahel sõlmitud kokkuleppele on Versobank AS-i juhtum suletud ja keeld pakkuda finantsteenuseid Läti Vabariigi territooriumil enam ei kohaldu.

Versobank AS võib pakkuda finantsteenuseid Läti Vabariigis ja kaasata uusi kliente Läti Vabariigi territooriumil vastavalt kehtivate õigusaktide sätetele.

Versobank AS-i juhatuse esimees Aivo Adamson kinnitab: “Vaidluse lahendamine FKTK-ga ja halduskokkuleppe sõlmimine oli meie jaoks prioriteetse tähtsusega. Meil on hea meel, et oleme selle saavutanud. Me ei otsi vastasseisu, me ei vaja seda. Meie eesmärk on keskenduda panga igapäevasele arengule ja pakkuda kvaliteetset teenust kooskõlas kõikide finantsturgu reguleerivate õigusaktidega.”

Taustast:

6. septembril 2016. aastal kuulutas Läti Finants- ja Kapitalituru Komisjon (FKTK) välja järelevalvelise otsuse, millega muu hulgas kohustas Versobank AS-i lõpetada tegevus Riia piiriüleses kontoris. Versobank AS ei nõustunud FKTK-poolse Euroopa õiguse tõlgendusega ja vaidlustas FKTK otsuse Läti halduskohtus. FKTK ja Versobank jätkasid konstruktiivseid arutelusid ja sõlmisid halduskokkuleppe, mille tulemusena esitas pank kohtule avalduse menetluse lõpetamiseks.


FKTK avalik teade Versobank AS-i juhtumi kohta on kättesaadav veebilehel.


Aivo Adamson

Juhatuse esimees