Nõukogu

Nõukogu on Panga kõigeim juhtimisorgan, välja arvatud küsimustes, mis kuuluvad Aktsionäride Üldkoosoleku pädevusse.

Nõukogu määrab kindlaks Panga tegevuse strateegilise suuna ja teostab järelvalvet juhtkonna tegevuse üle.

Versobank AS-i põhikirja kohaselt võib panga nõukogul olla kuni 11 liiget.

Käesoleval ajal on liikmeid 6:
 Vadym Iermolaiev

Nõukogu esimees


1995. aastal lõi Kaubandus- ja Tööstukorporatsiooni ALEF, mis koondas hulgaliselt iseseisvaid äriüksusi. 2012. aastal omandas koos teiste aktsionäridega Panga ning osales Panga uue strateegia väljatöötamise ja selle kinnitamise protsessis.


Jälgib Panga tegevust üksikasjalikult, tal on head ärialased teadmised ja innovatiivne mõtlemine. Tema juhtimisstiil on selge ja läbimõeldud, tal on väga hea ärivaist.


Kuigi tegemist on väga hõivatud inimesega, püüab ta veeta võimalikult palju aega oma perega. Armastab reisimist ja kokandust. Tegemist on väga hea toidu ja sigarite asjatundjaga.
 Stanislav Vilenskyy

Nõukogu liige


Lõpetanud kvant-mikrofüüsika teaduskonna, töötanud teadusuuringute assistendina kvant-kromoplasma laboratooriumis. Alates 1995. aastast töötanud juhtivatel ametikohtadel suurettevõtetes.


Alates 1998. aastast Kaubandus- ja Tööstuskorporatsiooni ALEF Auditi Komitee esimees ja nõukogu aseesimees. Panga nõukogu liige alates aastast 2012. Tal on loogiline mõtlemine, mis on finantsmaailmas olulise tähtsusega.


Vabal ajal armastab reisida, eelistades aktiivset puhkust.

  

Dmitry Dragun
Nõukogu liige


Dmitry on lõpetanud Valgevene Riikliku Majandusülikooli ja Oxfordi Ülikooli Suur-Britannias. Ta omab Ameerika Ühendriikide CFA Instituudi poolt välja antud CFA (diplomeeritud finantsanalüütik) sertifikaati ning doktori kraadi (PhD) rahvusvahelises rahanduses.


Tal on rohkem kui 25-aastane töökogemus finantsvaldkonnas, mis hõlmab nii juhtivaid ametikohti kui ka tööd konsultandina Suur-Britannia, Ukraina ning Valgevene juhtivates rahvusvahelistes ettevõtetes.


Vabal ajal on Dmitry meelistegevusteks jalutamine, ujumine ja lugemine.
            

Ahmet Tayakisi
Nõukogu liige


 

             
      

Maxime Malaure
Nõukogu liige                                                                                                   

 
          

Urmas Kaarlep
Nõukogu liige