Välisarveldused

1. Välismakse

 

Välismaksekorraldus tuleb täita juhul, kui soovitakse teostada makset välisriiki või välisvaluutas teise Eesti panka.
Eurovälismakseid ühest Euroopa Liidu või muust Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist teise liikmesriiki on odavam ja lihtsam teha SEPA (Single Euro Payments Area) maksena.

Välismaksekorralduse teostamisel on väga oluline täita täpselt kõik kohustuslikud makse andmed. Ebatäpsuste korral võib makse viibida korrespondentpankades või makse võidakse tagastada maksjale teenustasude võrra väiksemana.

Oluline info maksekorralduse edastamisel


Välismakse tüübi valikust oleneb makse teostamise kiirus ja tähtajad ning makse teenustasukulude suurus.

Makse tüüp:

SEPA makse - edastatakse saaja panka/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui makse on pangale esitatud enne kella 15:45. Peale kella 15:45 esitatud maksed edastatakse järgmisel arvelduspäeval.

Tavaline makse - edastatakse saaja panka/korrespondentpanka teisel arvelduspäeval (T+1), kui makse on esitatud panka enne kella 18:00.

Ekspressmakse (USD) - edastatakse saaja panka/korrespondentpanka panga arvelduspäeval (T+0), kui makse on esitatud panka enne kella 18:00.

Ekspressmakse (EUR) - edastatakse saaja panka/korrespondentpanka panga arvelduspäeval (T+0), kui makse on esitatud panka enne kella 17:00.

Ekspressmakse (RUB) - edastatakse saaja panka/korrespondentpanka panga arvelduspäeval (T+0), kui makse on esitatud panka enne kella 13:00.


Garanteerime maksete töötlemise kõrgeima prioriteedi üksnes oma korrespondentpangas. Maksete teostamise kiirus vahepealsetes pankades sõltub nendes kehtestatud arveldustähtaegadest ja reeglitest.

Välismaksekorraldusega seotud teenustasukulud


Kulud kahasse (SHA) - maksja maksab oma panga teenustasude kulud, saaja maksab kõikide ülejäänud pankade (korrespondentpanga, saaja panga) teenustasude kulud.

Euroopa Majanduspiirkonna riikides on üldine teenustasukulude maksmise põhimõte kulud kahasse (SHA) ja ükski makseteenuse pakkuja (maksja pank, korrespondentpank, saaja pank) ei tohi vähendada ülekantavat summat teenustasukulude võrra. Välismaksed Euroopa Majanduspiirkonna valuutades, mille saaja ja maksja pank asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas, saab algatada vaid teenustasutüübiga kulud kahasse (SHA).

Täissumma saajale (OUR) - kõik kulud (sh. vahepealsete korrespondentpankade) katab maksja.

Täissumma saajale (OUR) makseid saab teha vaid kolmandatesse riikidesse ja/või mis ei ole eurodes või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi valuutas. Maksja pank ei saa siiski garanteerida täissummas makse jõudmist saaja kontole, vaid selle edasi maksmist täissummana oma korrespondentkontolt.

Saaja andmed:

 • saaja täisnimi või nimetus;
 • saaja aadress;
 • makse saaja IBAN (International Bank Account Number) või kontonumber saaja pangas;
 • IBAN vastab rahvusvahelise kontonumbri standardile.


Saaja panga andmed:

 • saaja panga täpne nimetus (lühendamata);
 • aadress (vähemalt panga asukoha linn ja riik);
 • saaja panga BIC (Bank Identification Code) ehk SWIFT kood, mis on 8-11 tähemärgist koosnev tähtede ja numbrite kombinatsioon (Versobank AS BIC on SBMBEE22).


Korrespondentpanga andmed:

 • korrespondentpanga nimetus;
 • aadress (vähemalt panga asukoha linn ja riik);
 • korrespondentpanga BIC kood.

 

2. SEPA makse

 

SEPA makse on üle-euroopaline tavamakse, mis on mõeldud euromaksete tegemiseks ühesugustel tingimustel. Euroopa-sisestes euroarveldustes on rahvusvaheline kontonumber IBAN ja saaja panga BIC kood kohustuslik.

SEPA makse tingimused:

 • makse valuuta on EUR;
 • maksja ja saaja pank asuvad Euroopa Liidu või Majanduspiirkonna liikmesriikides ning on SEPA makseskeemiga liitunud;
 • makse andmed sisaldavad korrektset IBAN ja BIC koodi;
 • maksja ja saaja tasuvad teenustasukulud kahasse (SHA).

 

3. Välislaekumine

 

Laekuva välismakse kanname saaja arveldusarvele samal arvelduspäeval, kui makse on laekunud meie korrespondentpanka hiljemalt kella 18.00-ks.

Laekuva välismakse puhul on oluline teatada oma partnerile järgmised andmed:

Saaja andmed:

 • saaja täisnimi või nimetus;
 • saaja aadress;
 • makse saaja IBAN (International Bank Account Number) või kontonumber saaja pangas.


Saaja panga andmed:

 • Versobank AS, Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn, Estonia, BIC/SWIFT kood SBMBEE22.


Korrespondentpanga andmed (leiate alajaotuses "Korrespondentpangad").