ÄriklientLaenudPangagarantii

Pangagarantii

Pangagarantii võimaldab ettevõttel vähendada lepingutest tulenevaid riske, saada kiirelt rahalist hüvitist ning vältida ettemakse(te)ga seotud riske. Garantiitüüp sõltub konkreetsest garanteeritavast kohustusest.

TINGIMUSED 

Tingimused kehtestab pank vastavalt garantiitüübile ja kliendi riskitasemele.


Garantii taotlemiseks esitatavad dokumendid:

  • Laenutaotlus Panga blanketil
  • Kahe eelmise majandusaasta aruanded ning käesoleva aruandeaasta viimase kvartali bilanss ja kasumiaruanne.
  • Investeerimisprojekti puhul põhjalik äriplaan koos rahavoogude projektsioonidega või projekti eelarve.
  • Koopiad taotleja äritegevuses nõutavatest lubadest või litsentsidest
  • Kinnisvaratagatise puhul esitatakse kinnisvarabüroo poolt koostatud hindamisaktid. Juriidilise isiku käenduse korral juriidiline dokumentatsioon, viimaste perioodide finantsaruanded, eraisiku käenduse korral käendaja avaldus ja andmete leht Panga blanketil.


Lisaks peab taotleja esitama täiendavad dokumendid garanteeritava kohustuse kohta.