Üldinfo

Versobank AS poolt pakutavate laenutoodete hulgas leidub kindlasti Teie vajadustele sobiv toode ning meie laenuhaldurid annavad lahkesti nõu ja abistavad laenutaotluste ettevalmistamisel.

Versobank AS teeb finantseerimise osas koostööd ettevõtetega Sihtasutus KredEx www.kredex.ee ja MES (Maaelu Edendamise Sihtasutus) www.mes.ee.

AKTSEPTEERITAVAD KINNISVARABÜROOD


VAJALIKUD DOKUMENDID


Ärilaenu taotlemisel:
  • Laenutaotlus Panga blanketil.
  • Kahe eelmise majandusaasta aruanded ning käesoleva aruandeaasta viimase kvartali bilanss ja kasumiaruanne.
  • Investeerimisprojekti puhul põhjalik äriplaan koos rahavoogude projektsioonidega või projekti eelarve.
  • Koopiad taotleja äritegevuses nõutavatest lubadest või litsentsidest
  • Kinnisvaratagatise puhul esitatakse kinnisvarabüroo poolt koostatud hindamisaktid. Juriidilise isiku käenduse korral juriidiline dokumentatsioon, viimaste perioodide finantsaruanded, eraisiku käenduse korral käendaja avaldus ja andmete leht Panga blanketil.

Pangal on õigus küsida ka muid vajalikke dokumente.