ÄriklientLaenudInvesteerimislaen

Investeerimislaen

Investeerimislaen on pikaajaline laenutoode, mille eesmärgiks on põhivarade soetamine või tootmis-, lao- või kaubanduspinna ehitamine ja parendamine. Investeerimislaen sobib tootmiseks või teenuse osutamiseks vajaminevate masinate, seadmete ja tehnika soetamisel, aga ka ettevõtte majandustegevuseks vajaliku kinnisvara ostmisel, renoveerimisel või ehitamisel. Investeerimislaenu taotlemisel on teiste laenutoodetega võrreldes eriti oluline omafinantseeringu olemasolu, läbimõeldud äriplaan koos rahavoogude prognoosiga.

Laenusumma väljamaksmine toimub ühekorraga või osade kaupa. Laenu tagasimaksmine toimub ettevõtte jooksva majandustegevuse positiivse rahavoo arvelt üldjuhul igakuiste annuiteet- või võrdsete põhiosamaksetena.

Lähtuvalt ettevõtte majandustegevuse eripärast on võimalik taotleda ka maksepuhkust, mille kestel tasutakse pangale ainult intressimakseid.

TINGIMUSED

Laenusumma:vastavalt kliendi riskilimiidile
Tähtaeg:kuni 10 aastat
Valuuta:EUR
Omafinantseering:minimaalselt 30% laenuprojekti maksumusest
Intressimäär:sõltub kliendi omafinantseeringu suurusest ja laenu teenindamise võimest
Lepingutasu:kuni 1,5% laenusummast, min. 63.91 EUR
Tagatis:kinnisvara, vallasvara, deposiit, lisatagatisena muud panga poolt aktsepteeritavad tagatised (näiteks käendus)
Täiendav tagatis:täiendavat tagatist on kuni 75% ulatuses laenusummast võimalik taotleda ka ettevõttest Sihtasutus KredEx