ÄriklientLaenudKorterelamu renoveerimislaen

Korterelamu renoveerimislaen

SA KredEx käendusega Korterelamu renoveerimislaen

Korterelamu renoveerimislaen on mõeldud korterelamu renoveerimiseks ja elanike elukvaliteedi tõstmisega seotud tööde finantseerimiseks.

Laenutaotluse vorm printimiseks

TINGIMUSED

Pank väljastab korterelamu renoveerimislaenu vastavalt koostöö kokkuleppele Sihtasutusega KredEx ja kooskõlas sihtasutuse poolt kehtestatud Korterelamu laenukäenduse tingimustega (sh nõuded taotlejale, käenduse ulatus, finantseeritavad tööd, nõuded hoone kindlustusele), loe täpsemalt siit.

Laenutaotleja: Korteriühistu (KÜ) on tegutsenud vähemalt 12 kuud, puuduvad kommunaalmaksete võlgnevused ja on jätkuvalt maksevõimeline. KÜ liikmetel ei ole olulisi võlgnevusi ühistu ees
Laenusumma: vastavalt finantseerimiskõlbulike tööde mahule ja korterelamu maksevõimele. Igakuine laenumakse kokku võib olla kuni 85% remondifondi kogutavast summast.
Omafinantseering:alates 0% (omafinantseeringuna võib arvestada ka kahel eelneval aastal omavahenditest teostatud renoveerimistöid).
Intressimäär:6 kuu EURIBOR või Panga baasintress, millele lisandub riskimarginaal ja sihtasutuse käendustasu.
Lepingutasu:kuni 1% laenusummast, min.100 eurot.
Tagatis:KÜ käibed Versobank AS-s (käibimiskohustus alates 50% kogukäibest), lisaks SA KredEx käendus 75% ulatuses laenu tagastamata põhiosast.
Maksepuhkus:renoveerimistööde ajal kuni 12 kuud.
Kindlustus:renoveeritava hoone kindlustus taastamisväärtuse ulatuses on nõutav kogu laenuperioodi jooksul.
Laenu taotlemiseks
esitatavad dokumendid:
 
 
 • laenutaotlus panga blanketil;
 • põhikiri;
 • ehitusregistri tõend või kinnistusraamatu väljavõte korterite omanike kohta;
 • viimane majandusaasta aruanne;
 • viimase 6 kuu rahavoogude aruanne;
 • panga poolt kinnitatud viimase 6 kuu konto väljavõte, kui laenutaotleja ei ole Versobank AS klient;
 • KÜ liikmete võlgnevuste aruanne;
 • tõendid teenuseosutajatelt võlgnevuste puudumise kohta;
 • korterelamu tehnilise ekspertiisi akt ja/või energiaaudit ja/või ehitusluba;
 • KÜ majanduskava või väljavõte sellest vastavate tööde kohta;
 • renoveerimistööde hinnapakkumised;
 • KÜ üldkoosoleku otsuste protokoll (koos liikmete registreerimislehega), milles on fikseeritud: laenu sihtotstarve, laenu võtmine, laenu maksimaalne summa, sihtasutuse käenduse kasutamine, majanduskava kinnitamine.


Pank võib vajadusel küsida täiendavaid dokumente.