Forward-tehingud

Pank korraldab kokkulepitud valuutasummade ostu-müügi edastamiseks kindlaksmääratud kuupäeval tulevikus. See on lihtsaim viis maandada valuutariske. Forward-kursi arvutamisel võetakse aluseks forward-tehingu valuutade hoiuste intressimäärade erinevus. Arveldusperiood võib olla kuni 3 kuud arvates forward-tehingust.

Forward-tehingu teostamiseks tuleb Teil:

  • allkirjastada `Finantstehingute ja tagatise seadmise leping`;
  • deponeerida nõutav tagatissumma, mille suurus on fikseeritud pangaga sõlmitud lepingus;
  • tehingusumma peab olema suurem kui 6000 eurot.

Eelised:

  • jätkusuutlikud finantstulemused vastavalt tehingu tegemise ajal fikseeritud kursile;
  • valuutakursside kõikumisest tulenevate riskide maandamine ja potentsiaalsete kahjude ära hoidmine;
  • lisakulud komisjoni- ja tehingutasude näol puuduvad.

Lisainformatsiooni saamiseks helistage palun telefonil +372 6802 540 või saatke oma küsimus e-postiga aadressile .