Investeerimislahendused

Investeerimisalane nõustamine


Valige meie investeerimisalane nõustamine, kui Te soovite teha lõplikke investeerimisotsuseid iseseisvalt.


Investeerimisalane nõustamine rajaneb Teie enda finantsplaanil. Meie eesmärk on töötada koos Teiega välja erinevaid võimalusi ja soovitada meie arvates parimaid lahendusi. Me teeme ettepanekuid, mis lähtuvad Teie konkreetsest investeerimiseesmärgist. Kas Te neid järgite või mitte, jääb teie enda otsustada.


Väärtpaberiportfelli juhtimine


Väärtpaberiportfelli juhtimise teenuse raames volitate meid tegema investeerimisotsuseid Teie nimel.


Kui Teie aeg on hõivatud tähtsamate asjadega, võite volitada meid haldama oma raha ühiselt kokkulepitud põhimõtete alusel. Kui Te annate pangale volitused oma väärtpaberiportfelli juhtimiseks, saate enda käsutusse kõik Versobank AS-i ja meie partnerite investeerimisalased kogemused.


See teenus on suunatud nende jõukate investorite konkreetsetele vajadustele, kes eelistavad, et nende varasid juhiksid investeerimisala asjatundjad. Siin on eesmärgiks saada maksimaalseid eeliseid täpselt koostatud individuaalse plaani alusel.


Teie isiklikud eesmärgid on peamine parameeter, millest lähtutakse optimaalse investeerimisstrateegia valikul. Teie isiklik nõustaja määrab koos Teiega kindlaks oma volituste ulatuse Teie väärtpaberiportfelli juhtimisel, võttes aluseks kutsealase distsipliini ranged standardid ning arvestades Teie poolt püstitatud ülesandeid ja soove.


Teie väärtpaberiportfelli haldamiseks oleme ühendanud parimad asjatundjad turuanalüüsi ja varade juhtimise valdkonnas, keskendudes ülemaailmsetele aktsia- ja võlakirjaturgudele ning samuti kiiresti arenevale alternatiivsete investeeringute niššile.


Kui kasutate väärtpaberiportfelli juhtimise teenust, võite soovi korral arutada kõike oma investeerimisportfelisse puutuvat otse oma halduriga, kes hoolitseb ka kõigi muude pangaoperatsioonide ja -teenuste eest.