Avaleht Lepingute üldtingimused

Lepingute üldtingimused

Versobank AS-i üldtingimused

Arvelduslepingu üldtingimused

Maksetehingute teostamise tingimused (arvelduslepingu üldtingimuste lahutamatu lisa)  

Sidekanalite kasutamise lepingu tingimused

 

Maksekaardid ja laenud

Deebetkaardi kasutamise lepingu tingimused

Püsimaksega krediitkaardi kasutamise lepingu tingimused

Elamukinnisvaraga tagatud laenulepingute lepingueelne teave

 

Hoiused ja kogumine

Tähtajalise hoiuse tingimused

Hoiustaja teabeleht

Informatsioon Tagatisfondi seadusest tuleneva investorkaitse kohta

 

Investeerimine ja finantsinstrumentide turud

Väärtpaberite tehingute raamlepingu üldtingimused  (kehtib kuni 03.01.2018)

Väärtpaberite tehingute raamlepingu üldtingimused  (kehtib alates 03.01.2018)

Ankeet kliendi asjakohasuse ja sobivuse hindamiseks investeerimisteenuste osutamise ulatuse määramisel

Avaldus tavakliendi ümberliigitamiseks asjatundlikuks kliendiks

Finantstehingute ja tagatiste seadmise lepingu üldtingimused (kehtib kuni 03.01.2018)

Finantstehingute ja tagatiste seadmise lepingu üldtingimused  (kehtib alates 03.01.2018)

Väärtpaberite arvelduslepingu tingimused

Kliendi korralduste parima täitmise reeglid

Kauplemiskohad, vahendajad ja alldepositaarid

Kliendi varade hoidmise ja kaitse põhimõtted

Väärtpaberite kirjeldus ja väärtpaberitega seonduvad riskid

Teave EMIR-i ehk turuvälistele tuletisinstrumentidele rakenduva Euroopa Liidu määruse kohta

 

Muud teenused ja lisainfo

Maksualane teabevahetus ja FATCA

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Hoiulaeka üürilepingu üldtingimused

Versobank AS-i ruumide kasutuse sisekorraeeskiri

 


Võrdle erinevate teenusepakkujate tingimusi