Valuutariski maandamine

Pank pakub terviklikke lahendusi tehinguriskide haldamiseks ja riskimaandamise strateegia arendamiseks.

Riskimaandamine on investeerimispositsioon, kus riskimaandamist vajavale finantsvarale avatakse vastassuunaline positsioon eesmärgiga hoida ära võimalikke kahjusid ja riske. Sellised toimingud võimaldavad Teil planeerida ettevõtte äritegevust ja finantstulemusi efektiivselt ning ära hoida märkimisväärset kahju juhul, kui valuutakursid peaksid kõikuma ebasoodsas suunas.

Impordi- ja ekspordiettevõtted, nagu ka välisvaluutas laenuvõtjad, on tundlikud valuuta tururiskide suhtes. Riskimaandamise meetmeid kasutusele võtmata, võivad vahetuskursi kõikumised viia märkimisväärsete kahjudeni.

Riskimaandamise instrumendid:

  • Futuurid – finantsleping, mis kohustab müüjat müüma vara ja ostjat maksma selle eest kokkulepitud hinna eelnevalt kindlaks määratud päeval tulevikus. Kui osad futuuride lepingud nõuavad vara füüsilist kohaletoimetamist, siis teiste puhul toimuvad arveldused müüja ja ostja vahel sularahas.
  • Forwardid – kahe osapoole vahel sõlmitav leping vara müümiseks ja ostmiseks kindlaksmääratud hinnaga tuleviku kuupäeval. Erinevalt standardsest futuuride lepingust, võib sellise lepingu puhul osapoolte kokkuleppel muuta kohaletoimetamise kuupäeva ja lepingulist summat.
  • Optsioonid – leping, mis pakub ostjale õiguse (kuid ei sea kohustust) osta või müüa teatud vara kokkulepitud hinnaga teatud ajaperioodi jooksul või konkreetsel kuupäeval. Ostuoptsioon („call option“) annab selle omanikule õiguse vara osta, müügioptsioon ( „put option“) annab õiguse vara müüa. Sellise õiguse eest maksab ostja müüjale lisatasu ehk optsioonipreemiat. Optsiooni hind on võrdne riskimaandamise kuluga.

Lisainformatsiooni saamiseks helistage palun telefonil +372 6802 540 või saatke oma küsimus e-postiga aadressile .