Avaleht Hinnakiri

Hinnakiri


 

 

I. Kontod ja konto info

 

Resident

Mitteresident

 Eritingimused

 

EUR

EUR

 
KONTODE AVAMINE

 

 

 
1. Arvelduskonto

 

 

 
1.1. eraisik

tasuta

100

 
1.2. juriidiline isik

tasuta

250

Kui Klient on registreeritud riigis, mis on kantud "Madala maksumääraga riikide nimekirja", lisandub tasu summas 200 EUR.

2. Erikonto (escrow account)

vastavalt kokkuleppele

vastavalt kokkuleppele

 
Lepingu muutmine kliendi algatusel (iga muudatuse kohta)

25

35

 
KONTO INFO

 

 

 
Arvelduskonto väljavõtted

tasuta

tasuta

 

ARVELDUSKONTO HOOLDUSTASU

 

 

Hooldustasu debiteeritakse igakuiselt.
1. eraisik

tasuta

10

 
2. juriidiline isik

tasuta

50

Kui Klient on registreeritud riigis, mis on kantud "Madala maksumääraga riikide nimekirja", lisandub tasu summas 30 EUR.  
3. Passiivne konto (juriidiline isik) 

 20

 100

Hooldustasu debiteeritakse igakuiselt. Passiivne konto on konto, millel ei ole rohkem kui 12 kuu jooksul toimunud tehinguid, välja arvatud tasud pangateenuste eest, muid panga tooteid kasutatud ei ole.

4. "Väheaktiivse" kliendi konto (juriidiline isik) (1)

ei laiene

300

(1)Arvelduskonto hooldustasu väheaktiivsele mitteresidendist juriidilisest isikust Kliendile. Klient loetakse väheaktiivseks kui ükski järgnevatest tingimustest ei ole täidetud kolme järjestikuse kuu jooksul:
1. Keskmine arvelduskonto jääk summeerituna kõikide kontode lõikes on suurem kui 100 000 eurot.
2. Kliendil on Pangast laen või muu laenutoode, mille välja võetud jääk on 50 000 eurot või rohkem.
3. Kliendi maksekaartide deebetkäivete summa on suurem kui 10 000 eurot kuus.
4. Kliendi vahendid Panga varahalduseteenuste käsutuses ületavad 500 000 eurot.
Nimetatud tingimuste täitmise arvestus algab 4 kuud peale esimese arveldus - või muu arve avamist Pangas.
Pangal on õigus väheaktiivse Kliendi tasu osas teha soodustusi või see ära jätta.
Pangal on õigus rakendada mitte-residendist Klientide teenustasusid ka nendele residendist juriidilistele isikutele, kelle enamusosalus kuulub mitteresidentidest isikutele.

5. Rahaliste vahendite hoidmine Panga kontodel peale konto sulgemist

100

100

Hooldustasu debiteeritakse igakuiselt.
ARVELDUSKONTO SULGEMINE     
Konto sulgemine panga initsiatiivil 

 tasuta

 100

 
ARVELDUSKONTO JÄÄK    
Minimaalne konto jääk (juriidiline isik) 

 ei laiene

 1000

Konto suletakse, kui konto jääk ei ole rohkem kui 90 päeva jooksul olnud nõuetele vastav. 
ARVELDUSKONTO INTRESSID    
Arvelduskontode intressimäärad on toodud veebilehel Hinnakiri (Arvelduskonto intressimäärad).    
HOIUSTE INTRESSID

 

 

 
Üleööhoiuste intressimäärad on toodud veebilehel Hinnakiri (Üleööhoiuste intressimäärad).  
Tähtajaliste hoiuste intressimäärad on toodud veebilehel Hinnakiri (Tähtajaliste hoiuste intressimäärad).  

II. Pangaülekanded

 

Resident

Mitteresident

Eritingimused
 

EUR

EUR

püsikorraldustele laienevad internetipanga maksete hinnad
1. SISERIIKLIKUD MAKSED

 

 

 
1.1. Eurodes

 

 

 
1.1.1. pangasisene

1

5

 
internetipangas

tasuta

5

 
1.1.2. siseriiklik (eraisikule)

1

5

 
internetipangas

tasuta

5

 
1.1.3. siseriiklik (juriidilise isikule)

1

10

internetipangas

0.25

10

1.1.4. siseriiklik ekspressmakse

15

35

 
1.2. Välisvaluutas

 

 

 
1.2.1. pangasisene

1

10

 
1.3. laekumised

tasuta

tasuta

 
2. VÄLISMAKSED

 

 

 
2.1. EUR

 

 

 
2.1.1. SEPA makse (SHA) eraisikule

1

5

 
internetipangas

tasuta

5

 
2.1.2. SEPA makse (SHA) juriidilise isiku

 1

 10

 
internetipangas

 0,25

 10

 
2.1.3. tavaline makse (SHA)

10

15

 
2.1.4. tavaline makse täissumma saajale (OUR)

25

30

 
2.1.5. ekspressmakse (SHA)

15

35

 
2.1.6. ekspressmakse täissumma saajale (OUR)

40

50

 
2.2. USD

 

 

 
2.2.1. tavaline makse (SHA)

20

35

 
2.2.2. tavaline makse täissumma saajale (OUR)

40

50

Kui makse saaja riik kuulub "Madalate maksumääradega riikide" nimekirja (soovi korral küsida pangast) ja makse saaja riik ning makse saaja panga riik on erinevad, lisatakse maksele lisatasu suuruses 50 eurot.
2.2.3. ekspressmakse (SHA)

40

40

 
2.2.4. ekspressmakse täissumma saajale (OUR)

50

70

Kui makse saaja riik kuulub "Madalate maksumääradega riikide" nimekirja (soovi korral küsida pangast) ja makse saaja riik ning makse saaja panga riik on erinevad, lisatakse maksele lisatasu suuruses 50 eurot.
2.3. RUB

 

 

 
2.3.1. tavaline makse täissumma saajale (OUR)

30

40

 
2.3.2. ekspressmakse täissumma saajale (OUR)

40

50

 
2.4. Muud valuutad

 

 

 
2.4.1. tavaline makse (SHA)

10

30

 
2.4.2. tavaline makse täissumma saajale (OUR)

30

50

 
2.4.3. T+2 maksed täissumma saajale (OUR) väärtuspäev + 2 päeva 

 20

40

 
2.5. Välislaekumised

 

 

 
2.5.1. SEPA laekumine (SHA)

tasuta

tasuta

 
2.5.2. USD laekumine (kulud kahesse, SHA)

10

10

 
2.5.3. muud valuutad laekumine (kulud kahesse, SHA) 

 5

 
2.5.4. laekumine (täissumma saajale, OUR)

tasuta

tasuta

 
2.6. UAH laekumised (OUR, SHA)

0.25%

0.25%

debiteeritakse eurodes
3. MAKSETE TÄIENDAVAD TEENUSED

 

 

 
3.1. Päringud, parandamised, maksete tühistamised

 

 

 
3.1.1. maksekorraldus on pangast välja saatmata

10

32

 
3.1.2. maksekorraldus on pangast välja saadetud mitte rohkem kui 5 pangapäeva tagasi

40

70

välja arvatud maksesumma ja/või valuuta, lisanduvad tegelikud kulud
3.1.3. maksekorraldus on pangast välja saadetud rohkem kui 5 pangapäeva tagasi

50

100

välja arvatud maksesumma ja/või valuuta, lisanduvad tegelikud kulud
3.1.4. makse tagastamine saaja panga poolt 

 50

50 

lisanduvad tegelikud kulud
3.1.5. laekumise ja makse teostamine peale maksete teostamise tähtaegu 

 50

 50

panga nõusoleku 
3.2. SWIFT koopia väljastamine

5

5

 
4. MAKSETEHINGUTE ARVELDUSPÄEVAD JA MAKSETE TEOSTAMISE TÄHTAJAD

 

 

 
4.1. Siseriiklikud maksed

 

 

 
4.1.1. pangasisene makse ja laekumine

 

 

 
4.1.2. siseriiklik tavamakse ja püsimakse

8.30 - 18.00

8.30 - 18.00

kuni kella 15.45-ni vastuvõetud maksed teostatakse samal arvelduspäeval, pärast kella 15.45 vastuvõetud maksed teostatakse järgmisel euro arvelduspäeval
4.1.3. siseriiklik ekspressmakse

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

edastatakse saaja panka/makse vahendajale samal arvelduspäeval
4.1.4. laekuv siseriiklik makse

9.00 - 18.15

9.00 - 18.15

 
4.2. Välismaksed

 

 

 
4.2.1. tavaline makse

8.30 - 18.00

8.30 - 18.00

edastatakse saaja panka/makse vahendajale järgmisel arvelduspäeval
4.2.2. SEPA makse

8.30 - 18.00

8.30 - 18.00

kuni kella 15.45-ni vastuvõetud maksed teostatakse samal arvelduspäeval, pärast kella 15.45 vastuvõetud maksed teostatakse järgmisel euro arvelduspäeval
4.2.3. EUR ekspressmakse

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

edastatakse saaja panka/makse vahendajale samal arvelduspäeval
4.2.4. USD ekspressmakse

8.30 - 16.30

8.30 - 16.30

edastatakse saaja panka/makse vahendajale samal arvelduspäeval
4.2.5. laekuv EUR makse

8.30 - 17.00

8.30 - 17.00

krediteeritakse samal arvelduspäeval kuni kella 17.00-ni
4.2.6. laekuv välismakse 

 8.30 - 16.30

 8.30 - 16.30

krediteeritakse samal arvelduspäeval kuni kella 16.30-ni 
4.2.7. RUB ekspressmakse

8.30 - 13.00

8.30 - 13.00

 
Arvelduspäev on päev, mil Pank on avatud vastava maksetehingu tegemiseks.

 

 

 
Korraldus loetakse kättesaaduks samal arvelduspäeval, kui korraldus on esitatud ülaltooodud ajavahemikus.

 

 

 
Hilisemal esitusel loetakse korraldus kättesaaduks järgneval arvelduspäeval.

 

 

 

III. Sularahatehingud

 

Resident

Mitteresident

Eritingimused
 

EUR

EUR

 
1. Eurodes

 

 

 
1.1. sissemakse arvelduskontole (kupüürid)

 

 

 
1.1.1. kuni EUR 10 000

tasuta

tasuta

pangapäeva jooksul
1.1.2. üle EUR 10 000

0,1%

0,1%

kogusummalt
1.2. sissemakse arvelduskontole (mündid)

2% kogusummast

2% kogusummast

kuni EUR 20 tasuta
1.2.1. müntide sissemakse alaealise kontole

tasuta

tasuta

 
1.3. väljamakse arvelduskontolt

 

 

 
1.3.1. eraisikutel kuni EUR 3 200

tasuta

tasuta

kuu jooksul
1.3.2. eraisikutel EUR 3 200 ületavalt osalt ja juriidilistel isikutel

0,2 %, min.1

0,2 %, min.1

 
1.4. väljamakse müntides alates EUR 200

2% kogusummast

2% kogusummast

nõutav summa eelnev broneerimine
2. Välisvaluutas

 

 

välisvaluuta münte vastu ei võeta ega väljastata
2.1. sissemakse arvelduskontole

 

 

 
2.1.1. USD

0,2 %, min. 1,50

0,2 %, min. 1,50

 
2.2. väljamakse

 

 

 
2.2.1. USD

0,5 %, min. 1,50

0,5 %, min. 1,50

 
3. Valuutavahetus

tasuta

tasuta

vastavalt noteeritavatele valuutadele valuuta olemasolul, välisvaluuta münte vastu ei võeta ega väljastata
Valuutakursid on toodud veebilehel Valuutakursid.

 

 

 
4. Sularaha broneerimine

 

 

 
4.1. EUR broneerimine

tasuta

tasuta

etteteatamisaeg 1 pangapäev (peakontoris alates EUR 6 400, teistes kontorites alates EUR 3 200, müntides EUR 200)
4.2. Välisvaluuta broneerimine

tagatis 1% broneeritavast summast

tagatis 1% broneeritavast summast

etteteatamisaeg 1 pangapäev
4.3. Broneerimisest äraütlemise trahv

35

35

 
4.4. Lisatasu broneerimata sularaha väljamaksmisel samal päeval

50

50

teenust osutatakse vaid võimalusel, lisandub vastava valuuta väljamakse teenustasu
5. Sularaha töötlemine

 

 

rikutud või maksevahendina kehtetut välisvaluutat pank vastu ei võta
5.1. Müntide vahetamine kupüürideks ja vastupidi

5% summast, min. 2

5% summast, min. 2

 
5.2. Kupüüride kontroll

0,20 / kupüür

0,20 / kupüür

 
5.3. Rikutud EUR rahatähe vahetamine

tasuta

tasuta

 
5.4. Kupüüride vahetamine

0,5%, min. 2

0,5%, min. 2

kuni EUR 100 tasuta

IV. Laenud, kaubanduse finantseerimine, dokumentaalmaksed, garantiid

 

Resident

Mitteresident

Eritingimused
 

EUR

EUR

 
1. Laenud

 

 

 
1.1. lepingu sõlmimise tasu

0,5% - 2,0 % summast

0,5% - 2,0 % summast

 
1.2. lepingu muutmise tasu

kokkuleppel

kokkuleppel

 
1.3. kohustustasu

kokkuleppel

kokkuleppel

 
1.4. viivisemäär

Min. 36,5% aastas (eraisikutel vastavalt seadusele)

Min. 36,5% aastas (eraisikutel vastavalt seadusele)

käesolev viivisemäär laieneb ka arvelduskrediidilepingutele
1.5. ennetähtaegse lõpetamise tasu

kokkuleppel

kokkuleppel

 
2. Impordiakreditiivid

 

 

 
2.1. Taotluse läbivaatamine

tasuta

tasuta

 
2.2. Akreditiivi eelkinnituse väljastamine

150

150

 
2.3. Akreditiivi avamine/edasilükatud makse/summa suurendamine

kokkuleppel, min. 300

kokkuleppel, min. 300

 
2.4. Akreditiivi muudatus (iga muudatuse kohta)

80

80

 
2.5. Dokumentide käsitlemine (arvestatakse iga esitatud dokumendi kohta)

0,2% dokumentide summast, min. 200

0,2% dokumentide summast, min. 200

 
2.6. Vigadega dokumentide esitamine (arvestatakse iga vigadega esitatud dokumendi eest)

80

80

 
2.7. Makse sooritamine

tasuta

tasuta

 
2.8. Maksekohustuse edasilükkamine

0,1% summast, min. 300/ kvartalis

0,1% summast, min. 300/ kvartalis

 
2.9. Akreditiivi tühistamine või aegumine

80

80

 
2.10. Side- ja postikulud

sõltuvalt kuludest, min. 10

sõltuvalt kuludest, min. 10

 
3. Ekspordiakreditiivid

 

 

 
3.1. Akreditiivi eelkinnitus

150

150

 
3.2. Akreditiivi avamisest teatamine

0,1% summast, min. 300, maks. 1000

0,1% summast, min. 300, maks. 1000

 
3.3. Akreditiivi kinnitamine

vastavalt kokkuleppele

vastavalt kokkuleppele

 
3.4. Akreditiivi muudatusest teatamine

80

80

 
3.5. Dokumentide käsitlemine (iga dokumentide kogumi kohta)

0,2% dokumentide summast, min. 300

0,2% dokumentide summast, min. 300

 
3.6. Negotsieerimine / makse ettesooritamine

vastavalt kokkuleppele

vastavalt kokkuleppele

 
3.7. Edasi lükatud maksetähtaja tasu (diskonteerimine)

vastavalt kokkuleppele

vastavalt kokkuleppele

 
3.8. Akreditiivist keeldumine või tühistamine

80

80

 
3.9. Vead dokumentides

100

100

 
3.10. Laekumise loovutamisest teatamine 

 0,1% summast, min. 200, maks. 1000

 0,1% summast, min. 200, maks. 1000

 
3.11. Laekumise loovutamine 

 0,1% summast, min. 300

 0,1% summast, min. 300

 
3.12. Akreditiivi ülekandmine 

0,25% ülekantud akreditiivi summast, min. 300 

 0,25% ülekantud akreditiivi summast, min. 300

ainult ülekantava akreditiivi korral
3.13. Järelepärimise saatmine teise panka akreditiivi osas 

 50

 50

 
3.14. Side- ja postikulud 

 sõltuvalt kuludest, min. 10

 sõltuvalt kuludest, min. 10

 
4. Garantiid ja standby-akreditiivid

 

 

 
4.1. Versobank AS poolt väljaantavad garantiid

 

 

 
4.1.1. Taotluse läbivaatamine

100

100

 
4.1.2. Summa suurendamine

kokkuleppel, min. 350

kokkuleppel, min. 350

 
4.1.3. Tingimuste muutmine

100

100

 
4.1.4. Dokumentide vastuvõtmine garantiisumma vähendamiseks (iga dokumentide kogumi kohta)

0,2% summast, min. 150

0,2% summast, min. 150

 
4.1.5. Garantiikirja alusel laekunud nõude maksmine 

0,2% summast, min. 350 

 0,2% summast, min. 350

 
4.1.6. Tühistamine 

 100

 100

 
4.1.7. Ettemakse laekumise monitooring 

 80

 80

 
4.2. Versobank AS-ile antavad garantiikirjad

 

 

 
4.2.1. Teatamistasu

0,1% summast, min. 350

0,1% summast, min. 350

 
4.2.2. Muudatustest teatamine

100

100

 
4.2.3. Nõude käsitlemine

0,2% summast, min. 150

0,2% summast, min. 150

 
4.2.4. Tühistamine

100

100

 
4.2.5. Garantii kavand 

 80

 80

 
4.2.6. Side- ja postikulud 

 sõltuvalt kuludest, min. 10

 sõltuvalt kuludest, min. 10

 
5. Inkassod    
5.1. Import inkasso    
5.1.1. Inkassoteade 

 40

 40

 
5.1.2. Dokumendid makse vastu 

 0,2% summast, min. 300

 0,2% summast, min. 300

 
5.1.3. Dokumendid aktsepteerimise vastu 

 0,2% summast, min. 300

 0,2% summast, min. 300

 
5.1.4. Juhiste või tingimuste muutmisest teatamine 

 40

 40

 
5.1.5. Dokumentide loovutamine makseta/makseta dokumentide tagastamine saatja pangale 

 80

 80

 
5.2. Eksport inkasso    
5.2.1. Dokumendid makse, aktsepteerimise vastu 

 40

 40

 
5.2.2. Juhiste või tingimuste muutmine 

 40

 40

 
5.2.3. Dokumentide väljamaksmine 

 0,2% summast, min. 300

 0,2% summast, min. 300

 
5.2.4. Dokumentide tagastamine keeldumise korral 

 80

 80

 
5.3. Side- ja postikulud 

 sõltuvalt kuludest, min. 10

 sõltuvalt kuludest, min. 10

 

V. Pangakaardid

5. Maksekaardid

 

 

5.1. Deebetkaart

 

 

5.1.1. VISA Classic erakliendile EUR, GBP

 

 

5.1.1.1. kaardi avamistasu

tasuta/GBP 2

EUR 5/GBP 4

5.1.1.2. lisakaardi avamistasu

tasuta/GBP 2

EUR 5/GBP 4

5.1.1.3. kaardi kuutasu

EUR 1/GBP 1

EUR 2/GBP 2

5.1.1.4. lisakaardi kuutasu

EUR 1/GBP 1

EUR 2/GBP 2

5.1.1.5. kaardi asendustasu

EUR 10/GBP 8

EUR 15/GBP 10

5.1.1.6. lisakaardi asendustasu

EUR 10/GBP 8

EUR 15/GBP 10

5.1.1.7. sularaha väljavõtmise tasu

EUR 1 /GBP 2 + 2 %

EUR 2 + 2%/GBP 2 + 2 %

5.1.1.8. kontojäägi päringu tasu

EUR 0,3/GBP 0,2

EUR 0,3/GBP 0,2

5.1.1.9. valuuta konverteerimise tasu

2%

2%

5.1.1.10. kaardi tootmine kiirkorras

EUR 20/GBP 15

EUR 20/GBP 15

5.1.1.11. pangapoolne kaardi blokeerimine

EUR 8/GBP 5

EUR 8/GBP 5

5.1.1.12. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest

EUR 65/GBP 50

EUR 65/GBP 50

5.1.1.13. tehingu kviitungi päring

EUR 20/GBP 15

EUR 20/GBP 15

5.1.1.14. tagasinõude menetlemine

EUR 20/GBP 15

EUR 20/GBP 15

5.1.1.15. alusetu tagasinõude esitamine

EUR 20/GBP 15

EUR 20/GBP 15

5.1.1.16. VISA abiteenuse kasutamine välismaal

EUR 15/GBP 12

EUR 15/GBP 12

5.1.2. VISA Business ärikliendile EUR, USD või GBP

 

 

5.1.2.1. kaardi aastatasu

EUR 50/USD 70/GBP 40

EUR 50/USD 70/GBP 40

5.1.2.2. kaardi asendustasu

EUR 15/USD 20/GBP 15

EUR 15/USD 20/GBP 15

5.1.2.3. ostutehingu tasu

tasuta / 1%/ 1%

tasuta / 1%/ 1%

5.1.2.4. sularaha väljavõtmise tasu

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2%

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2%

5.1.2.5. kontojäägi päringu tasu

EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2

EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2

5.1.2.6. valuuta konverteerimise tasu

2%

2%

5.1.2.7. kaardi tootmine kiirkorras

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.2.8. pangapoolne kaardi blokeerimine

EUR 8/ USD 10/GBP 5

EUR 8/ USD 10/GBP 5

5.1.2.9. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest

EUR 65/USD 90/GBP 50

EUR 65/USD 90/GBP 50

5.1.2.10. tehingu kviitungi päring

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.2.11. tagasinõude menetlemine

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.2.12. alusetu tagasinõude esitamine

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.2.13. VISA abiteenuse kasutamine välismaal

EUR 15/USD 20/GBP 12

EUR 15/USD 20/GBP 12

5.1.3. VISA Gold EUR, USD või GBP era- ja ärikliendile

 

 

5.1.3.1. kaardi aastatasu

EUR 100/USD 150/GBP 75

EUR 100/USD 150/GBP 75

5.1.3.2. lisakaardi aastatasu (ainult erakliendile)

EUR 75/USD 100/GBP 50

EUR 75/USD 100/GBP 50

5.1.3.3. kaardi asendustasu

EUR 15/USD 20/GBP 15

EUR 15/USD 20/GBP 15

5.1.3.4. lisakaardi asendustasu (ainult erakliendile)

EUR 15/USD 20/GBP 15

EUR 15/USD 20/GBP 15

5.1.3.5. ostutehingu tasu

tasuta / 1%/ 1%

tasuta / 1%/ 1%

5.1.3.6. sularaha väljavõtmise tasu

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2%

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2%

5.1.3.7. kontojäägi päringu tasu

EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2

EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2

5.1.3.8. valuuta konverteerimise tasu

2%

2%

5.1.3.9. kaardi tootmine kiirkorras

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.3.10. pangapoolne kaardi blokeerimine

EUR 8/ USD 10/GBP 5

EUR 8/ USD 10/GBP 5

5.1.3.11. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest

EUR 65/USD 90/GBP 50

EUR 65/USD 90/GBP 50

5.1.3.12. tehingu kviitungi päring

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.3.13. tagasinõude menetlemine

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.3.14. alusetu tagasinõude esitamine

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.3.15. VISA abiteenuse kasutamine välismaal

EUR 15/USD 20/GBP 12

EUR 15/USD 20/GBP 12

5.1.4. VISA Platinum EUR, USD või GBP era- ja ärikliendile

 

 

5.1.4.1. kaardi aastatasu

EUR 250/USD 350/GBP 200

EUR 250/USD 350/GBP 200

5.1.4.2. lisakaardi aastatasu (ainult erakliendile)

EUR 200/USD 300/GBP 150

EUR 200/USD 300/GBP 150

5.1.4.3. kaardi asendustasu

EUR 15/USD 20/GBP 15

EUR 15/USD 20/GBP 15

5.1.4.4. lisakaardi asendustasu (ainult erakliendile)

EUR 15/USD 20/GBP 15

EUR 15/USD 20/GBP 15

5.1.4.5. ostutehingu tasu

tasuta

tasuta

5.1.4.6. sularaha võljavõtu tasu

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2%

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%/GBP 2+2%

5.1.4.7. kontojäägi päringu tasu

EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2

EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2

5.1.4.8. valuuta konverteerimise tasu

2%

2%

5.1.4.9. kaardi tootmine kiirkorras

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.4.10. pangapoolne kaardi blokeerimine

EUR 8/ USD 10/GBP 5

EUR 8/ USD 10/GBP 5

5.1.4.11. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest

EUR 65/USD 90/GBP 50

EUR 65/USD 90/GBP 50

5.1.4.12. tehingu kviitungi päring

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.4.13. tagasinõude menetlemine

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.4.14. alusetu tagasinõude esitamine

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.4.15. VISA abiteenuse kasutamine välismaal

EUR 15/USD 20/GBP 12

EUR 15/USD 20/GBP 12

5.1.5. VISA Platinum Plus EUR, USD või GBP era- ja ärikliendile
5.1.5.1. kaardi aastatasu

EUR 400/USD 450/GBP 350

EUR 400/USD 450/GBP 350

5.1.5.2. lisakaardi aastatasu (ainult erakliendile)

EUR 400/USD 450/GBP 350

EUR 400/USD 450/GBP 350

5.1.5.3. kaardi asendustasu

EUR 15/USD 20/GBP 15

EUR 15/USD 20/GBP 15

5.1.5.4. lisakaardi asendustasu (ainult erakliendile)

EUR 15/USD 20/GBP 15

EUR 15/USD 20/GBP 15

5.1.5.5. ostutehingu tasu

tasuta

tasuta

5.1.5.6. sularaha võljavõtu tasu

EUR 1 + 2%/ USD 1+2%/GBP 1+2%

EUR 1 + 2%/ USD 1+2%/GBP 1+2%

5.1.5.7. kontojäägi päringu tasuEUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2EUR 0,3/ USD 0,5/GBP 0,2
5.1.5.8. valuuta konverteerimise tasu

0%

0%

5.1.5.9. kaardi tootmine kiirkorras

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.5.10. pangapoolne kaardi blokeerimine

EUR 8/ USD 10/GBP 5

EUR 8/ USD 10/GBP 5

5.1.5.11. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest

EUR 65/USD 90/GBP 50

EUR 65/USD 90/GBP 50

5.1.5.12. tehingu kviitungi päring

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.5.13. tagasinõude menetlemine

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.5.14. alusetu tagasinõude esitamine

EUR 20/USD 30/GBP 15

EUR 20/USD 30/GBP 15

5.1.5.15. VISA abiteenuse kasutamine välismaal

EUR 15/USD 20/GBP 12

EUR 15/USD 20/GBP 12

5.2. Krediitkaardid

 

 

5.2.1. VISA Classic erakliendile EUR või USD

 

 

5.2.1.1. kaardi kuutasu

EUR 3/USD 3

EUR 5/USD 5

5.2.1.2. lisakaardi kuutasu

EUR 3/USD 3

EUR 5/USD 5

5.2.1.3. kaardi asendustasu

EUR 10/USD 15

EUR 15/USD 20

5.2.1.4. lisakaardi asendustasu

EUR 10/USD 15

EUR 15/USD 20

5.2.1.5. ostutehingu tasu

tasuta / 1%

tasuta / 1%

5.2.1.6. sularaha võljavõtu tasu

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%

5.2.1.7. kontojäägi päringu tasu

EUR 0,3/ USD 0,5

EUR 0,3/ USD 0,5

5.2.1.8. valuuta konverteerimise tasu

2%

2%

5.2.1.9. baasintress

20%

26%

5.2.1.10. ülelimiidi intress

36%

36%

5.2.1.11. tehingute väljavõtte saatmine e-maili või postiga

EUR 10/USD 15

EUR 10/USD 15

5.2.1.12. kaardi tootmine kiirkorras

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.1.13. pangapoolne kaardi blokeerimine

EUR 8/ USD 10

EUR 8/ USD 10

5.2.1.14. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise või limiidi ületuse eest

EUR 65/USD 90

EUR 65/USD 90

5.2.1.15. tehingu kviitungi päring

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.1.16. tagasinõude menetlemine

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.1.17. alusetu tagasinõude esitamine

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.1.18. VISA abiteenuse kasutamine välismaal

EUR 15/USD 20

EUR 15/USD 20

5.2.2. VISA Business ärikliendile EUR või USD

 

 

5.2.2.1. kaardi aastatasu

EUR 35/USD 50

EUR 50/USD 70

5.2.2.2. kaardi asendustasu

EUR 10/USD 15

EUR 15/USD 20

5.2.2.3. ostutehingu tasu

tasuta / 1%

tasuta / 1%

5.2.2.4. sularaha võljavõtu tasu

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%

5.2.2.5. kontojäägi päringu tasu

EUR 0,3/ USD 0,5

EUR 0,3/ USD 0,5

5.2.2.6. valuuta konverteerimise tasu

2%

2%

5.2.2.7. baasintress

20%

24%

5.2.2.8. ülelimiidi intress

36%

36%

5.2.2.9. tehingute väljavõtte saatmine e-maili või postiga

EUR 10/USD 15

EUR 10/USD 15

5.2.2.10. kaardi tootmine kiirkorras

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.2.11. pangapoolne kaardi blokeerimine

EUR 8/ USD 10

EUR 8/ USD 10

5.2.2.12. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise eest

EUR 65/USD 90

EUR 65/USD 90

5.2.2.13. tehingu kviitungi päring

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.2.14. tagasinõude menetlemine

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.2.15. alusetu tagasinõude esitamine

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.2.16. VISA abiteenuse kasutamine välismaal

EUR 15/USD 20

EUR 15/USD 20

5.2.3. VISA Gold EUR või USD era- ja ärikliendile

 

 

5.2.3.1. kaardi aastatasu

EUR 50/USD 70

EUR 100/USD 150

5.2.3.2. lisakaardi aastatasu (ainult erakliendile)

EUR 35/USD 50

EUR 75/USD 100

5.2.3.3. kaardi asendustasu

EUR 10/USD 15

EUR 15/USD 20

5.2.3.4. lisakaardi asendustasu (ainult erakliendile)

EUR 10/USD 15

EUR 15/USD 20

5.2.3.5. ostutehingu tasu

tasuta / 1%

tasuta / 1%

5.2.3.6. sularaha võljavõtu tasu

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%

5.2.3.7. kontojäägi päringu tasu

EUR 0,3/ USD 0,5

EUR 0,3/ USD 0,5

5.2.3.8. valuuta konverteerimise tasu

2%

2%

5.2.3.9. baasintress

18%

22%

5.2.3.10. ülelimiidi intress

36%

36%

5.2.3.11. tehingute väljavõtte saatmine e-maili või postiga

EUR 10/USD 15

EUR 10/USD 15

5.2.3.12. kaardi tootmine kiirkorras

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.3.13. pangapoolne kaardi blokeerimine

EUR 8/ USD 10

EUR 8/ USD 10

5.2.3.14. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise või limiidi ületuse eest

EUR 65/USD 90

EUR 65/USD 90

5.2.3.15. tehingu kviitungi päring

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.3.16. tagasinõude menetlemine

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.3.17. alusetu tagasinõude esitamine

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.3.18. VISA abiteenuse kasutamine välismaal

EUR 15/USD 20

EUR 15/USD 20

5.2.4. VISA Platinum EUR või USD era- ja ärikliendile

 

 

5.2.4.1. kaardi aastatasu

EUR 200/USD 300

EUR 250/USD 350

5.2.4.2. lisakaardi aastatasu (ainult erakliendile)

EUR 150/USD 250

EUR 200/USD 300

5.2.4.3. kaardi asendustasu

EUR 10/USD 15

EUR 15/USD 20

5.2.4.4. lisakaardi asendustasu (ainult erakliendile)

EUR 10/USD 15

EUR 15/USD 20

5.2.4.5. ostutehingu tasu

tasuta

tasuta

5.2.4.6. sularaha võljavõtu tasu

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%

EUR 2 + 2%/ USD 3+2%

5.2.4.7. kontojäägi päringu tasu

EUR 0,3/ USD 0,5

EUR 0,3/ USD 0,5

5.2.4.8. valuuta konverteerimise tasu

2%

2%

5.2.4.9. baasintress

16%

18%

5.2.4.10. ülelimiidi intress

36%

36%

5.2.4.11. tehingute väljavõtte saatmine e-maili või postiga

EUR 10/USD 15

EUR 10/USD 15

5.2.4.12. kaardi tootmine kiirkorras

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.4.13. pangapoolne kaardi blokeerimine

EUR 8/ USD 10

EUR 8/ USD 10

5.2.4.14. leppetrahv blokeeritud kaardi kasutamise või limiidi ületuse eest

EUR 65/USD 90

EUR 65/USD 90

5.2.4.15. tehingu kviitungi päring

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.4.16. tagasinõude menetlemine

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.4.17. alusetu tagasinõude esitamine

EUR 20/USD 30

EUR 20/USD 30

5.2.4.18. VISA abiteenuse kasutamine välismaal

EUR 15/USD 20

EUR 15/USD 20

5.3. Pangakaardi valmistamise tasu (kõikidele kaartidele)*

25EUR/25USD/25GBP

25EUR/25USD/25GBP

* Tasu võetakse ainult juhul kui Klient ei võta tema poolt tellitud pangakaarti vastu 6 kuu jooksul.

VI. Väärtpaberitega seotud teenustasud

 

Resident

Mitteresident

Eritingimused
 

EUR

EUR

 
1. Depookonto tasud

 

 

lisandub käibemaks. Summad debiteeritakse hiljemalt järgmise kuu 15.-ndal kuupäeval. Tühja depookonto korral hooldustasu ei võeta
1.1 Depookonto avamine

tasuta

tasuta

 
1.2 Depookonto hooldustasu

 

 

 
1.2.1. eraisikud

0,02% kuus, min 2

0,04% kuus, min 5

 
1.2.2. juriidilised isikud

0,02% kuus, min 8

0,04% kuus, min 10

 
1.2.3. Finantsvarade Juhtimise osakonna kliendid

0,08% kuus, min 20

0,08% kuus, min 20

 
2. Tehingud välisbörsidel

 

 

lisanduvad riigimaksud/riigilõivud
2.1. Aktsiad

 

 

 
2.1.1. USA

USD 0,04 aktsia kohta, min USD 40

USD 0,04 aktsia kohta, min USD 40

börsiväliste tehingute puhul lisatasu vastavalt tehtud kulutustele, müügi puhul SEC tasu
2.1.2. KanadaCAD 0,04 aktsia kohta, min CAD 40CAD 0,04 aktsia kohta, min CAD 40
2.1.3. Mehhiko0,50%, min MXN 10000,50%, min MXN 1000
2.1.4. Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Austria, Prantsusmaa, Holland, Belgia, Portugal

0,30%, min EUR 40

0,30%, min EUR 40

 
2.1.5. Soome

0,40%, min EUR 30

0,40%, min EUR 30

 
2.1.6. Rootsi

0,40%, min SEK 300

0,40%, min SEK 300

 
2.1.7. Norra

0,40%, min NOK 300

0,40%, min NOK 300

 
2.1.8. Taani

0,40%, min DKK 250

0,40%, min DKK 250

 
2.1.9. Šveits

0,40%, min CHF 40

0,40%, min CHF 40

 
2.1.10. Suurbritannia aktsiad (LSE, LSE IOB)

0,30%, min GBP/USD/EUR 40 + riigilõiv

0,30%, min GBP/USD/EUR 40 + riigilõiv

 
2.1.11. Austraalia

0,50%, min AUD 40

0,50%, min AUD 40

 
2.1.12. Hong Kong

0,50%, min HKD 300/CNH 300

0,50%, min HKD 300/CNH 300

 
2.1.13. Jaapan

0,50%, min JPY 5000

0,50%, min JPY 5000

 

2.1.14. Singapur

0,50%, min SGD 40

0,50%, min SGD 40

 
2.1.15. Venemaa (MICEX)

0,50%, min RUB 5 000

0,50%, min RUB 5 000

võib lisanduda tegelik arveldustasu
2.1.16. Venemaa (RTS)0,50%, min USD 300,50%, min USD 30
2.1.17. Läti0,40%, min EUR 100,40%, min EUR 10
2.1.18. Leedu0,40%, min EUR 100,40%, min EUR 10
2.1.19. Muud riigidkuni 2%, min EUR 60 ekvivalent tehinguvaluutaskuni 2%, min EUR 60 ekvivalent tehinguvaluutas
2.2. Futuurid ja optsioonid

kokkuleppel

kokkuleppel

 
2.3. Limit või stop-loss order2.3. Limit või stop-loss order2.3. Limit või stop-loss order2.3. Limit või stop-loss order2.3. Limit või stop-loss order

tasuta

tasuta

 
2.4. Orderi muutmine, alates teisest muutmisest

2

2

 
2.5. Orderi tühistamine

tasuta

tasuta

 
2.6. Välisväärtpaberite ostmine esma- (IPO) või täiendavast emissioonist, lisaks tehingutasule2.6. Välisväärtpaberite ostmine esma- (IPO) või täiendavast emissioonist, lisaks tehingutasule2.6. Välisväärtpaberite ostmine esma- (IPO) või täiendavast emissioonist, lisaks tehingutasule2.6. Välisväärtpaberite ostmine esma- (IPO) või täiendavast emissioonist, lisaks tehingutasule2.6. Välisväärtpaberite ostmine esma- (IPO) või täiendavast emissioonist, lisaks tehingutasule

kokkuleppel

kokkuleppel

 
2.7. Korporatiivsed sündmused

 

 

 
2.7.1. Jagunemised, ühinemised, aktsia dividendid

tasuta

tasuta

 
2.7.2. Dividendimaksed

tasuta

tasuta

 
2.8. Börsivälised kanded

 

 

 
2.8.1. Pangasiseselt

10

10

 
2.8.2. Välisdepoode vahel

50

100

sõltuvalt turust võivad lisanduda tegelikud kulud
2.8.3. Kandekorralduse muutmine või tühistamine

50

50

ainult kooskõlastatult pangaga
2.8.4. Finantsvarade Juhtimise Osakonna kliendi välisdepoode vahel teostatav väärtpaberite väljakanne

1%

1%

 
3. Võlakirjad (min EUR 50 000)

 

 

 
3.1. USD-s nomineeritud võlakirjad

0,2%, min USD 50

0,2%, min USD 100

 
3.2. EUR-s nomineeritud võlakirjad

0,2%, min EUR 50

0,2%, min EUR 100

 
3.3. Teistes valuutades nomineeritud võlakirjad

kokkuleppel

kokkuleppel

 
4. Fondiosakud

 

 

võib lisanduda komisjonitasu vastavalt fondiosakute ostu- ja müügitingimustele
4.1. Välisfondiosakute märkimine

 

 

nimekiri fondidest panga kodulehel.
4.1.1. Rahaturufondi ost

sõltuvalt fondist, min 20

sõltuvalt fondist, min 20

 
4.1.2. Võlakirjafondi ost

sõltuvalt fondist, min 10

sõltuvalt fondist, min 10

 
4.1.3. Aktsia- ja segafondi ost

sõltuvalt fondist, min 10

sõltuvalt fondist, min 10

 
4.1.4. Alternatiivsed investeeringud (sh hedge fund ost)4.1.4. Alternatiivsed investeeringud (sh hedge fund ost)4.1.4. Alternatiivsed investeeringud (sh hedge fund ost)4.1.4. Alternatiivsed investeeringud (sh hedge fund ost)

sõltuvalt fondist, min 10

sõltuvalt fondist, min 10

 
4.2. Välisfondiosakute lunastamine

10

10

 
4.3. Fondiosakute vahetamine

 

 

 
4.3.1. Rahaturufondi vahetamine

10

10

 
4.3.2. Võlakirjafondi vahetamine

sõltuvalt fondist, min 10

sõltuvalt fondist, min 10

 
4.3.3. Aktsia- ja segafondi vahetamine

sõltuvalt fondist, min 10

sõltuvalt fondist, min 10

 
4.3.4. Alternatiivsed investeeringud (sh hedge fund'i vahetamine)4.3.4. Alternatiivsed investeeringud (sh hedge fund'i vahetamine)4.3.4. Alternatiivsed investeeringud (sh hedge fund'i vahetamine)4.3.4. Alternatiivsed investeeringud (sh hedge fund'i vahetamine)

sõltuvalt fondist, min 10

sõltuvalt fondist, min 10

 
4.4. Välisfondiosakute ülekanne ilma makseta/makse vastu

10

10

 
4.5. Tehingud Eesti fondiosakutega

 

 

 
4.5.1. Fondiosakute märkimine

5

5

 
4.5.2. Fondiosakute lunastamine

5

5

 
4.5.3. Fondiosakute vahetamine

5

5

 
4.5.4. Ilma makseta/makse vastu tehingud fondiosakutega

5

5

 
5. Nasdaq CSD SE (Societas Europaea)-ga seotud tasud *

 

 

* Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) = AS Eesti Väärtpaberikeskus
5.1. Väärtpaberikonto avamine Nasdaq CSD SE-s

 

 

 
5.1.1. eraisik

1

5

 
5.1.2. juriidiline isik

25

25

 
5.2. Pandikonto avamine Nasdaq CSD SE's

25

25

 
5.3. Väärtpaberikonto sulgemine Nasdaq CSD SE's

 
5.4. Väärtpaberikonto hooldustasu Nasdaq CSD SE-s **

 

 

lisandub käibemaks. Summad debiteeritakse hiljemalt järgmise kuu 15.-ndal kuupäeval. Tühi väärtpaberikonto EUR 1 kuus. ** Kuuhooldustasust vabastatakse vastavalt Eesti Väärtpaberikeskusest saadud andmetele kontod, millel hoitakse ainult pankrotis või likvideerimisel olevate Eesti äriühingute väärtpabereid
5.4.1. Eraisik - Eesti väärtpaberid

 

 

 
5.4.1.1. portfelli turuväärtus kuni EUR 10 000

1

1

 
5.4.1.2. portfelli turuväärtus EUR 10 000 - 100 000

3

3

 
5.4.1.3. portfelli turuväärtus üle EUR 100 000

5

5

 
5.4.2. Juriidiline isik - Eesti väärtpaberid

 

 

 
5.4.2.1. portfelli turuväärtus kuni EUR 3 000 000

0,003%, min 10

0,003%, min 10

 
5.4.2.2. portfelli turuväärtus üle EUR 3 000 000

90 + 0,001% üle EUR 3 000 00090 + 0,001% üle EUR 3 000 000

90 + 0,001% üle EUR 3 000 00090 + 0,001% üle EUR 3 000 000

 
5.4.3. Läti väärtpaberid

0,01%, min 20,01%, min 2

0,01%, min 20,01%, min 2

 
5.4.4. Leedu väärtpaberid

0,01%, min 1

0,01%, min 1

 
5.5. Tehingud OMX Nasdaq'il noteeritud Tallinna väärtpaberitega

0,2%, min 6

0,2%, min 10

 
5.6. Nasdaq CSD SE väärtpaberikonto ülekandmine kogu jäägi ulatuses

 

 

 
5.6.1. Sissetulev

tasuta

tasuta

 
5.6.2. Väljaminev

10

10

 
5.7. Börsivälised väärtpaberitehingud

 

 

 
5.7.1. Tehing makse vastu

5

7

 
5.7.2. Makseta väärtpaberiülekanne

5

7

 
5.7.3. Nasdaq CSD SE-s registreeritud väärtpaberite rahvusvaheline ülekanne

19

19

 
5.7.4. Pandi registreerimine

13

13

 
5.7.5. Panditud väärtpaberite ülekanne

13

13

 
5.7.6. Nasdaq CSD SE-s registreeritud väärtpaberite märkimise/lunastamise tasu

2

5

 
6. Kogumisportfelli GLOOBUS teenustasud

 

 

 
6.1. Ostutehing

0,75%, min 1.60

0,75%, min 1.60

 
6.2. Müügitehing

Vastavalt hinnakirja punktile Tehingud välisbörsidel (mitte Nasdaq CSD SE)

Vastavalt hinnakirja punktile Tehingud välisbörsidel (mitte Nasdaq CSD SE)

 
6.3. Konto hooldustasu

0,05% kuus, min 0,65 väärtpaberite olemasolu korral depookontol kuu viimasel kuupäeval

0,05% kuus, min 0,65 väärtpaberite olemasolu korral depookontol kuu viimasel kuupäeval

sisaldab käibemaksu
 

 

 

 
7. Väärtpaberikonto väljavõtted

 

 

lisandub käibemaks
7.1. Nasdaq CSD SE poolt väljastatavad väljavõtted, kord aastas

tasuta

tasuta

 
7.2. Panga poolt väljastatavad väljavõtted, kord aastas

tasuta

tasuta

 
7.3. Kliendi palvel väljastatud väljavõtted pangas/ E-postiga / faksiga

3

3

 
7.4. Kliendi palvel posti teel väljastatud väljavõtted

3

3

lisanduvad postikulud
8. Varahaldusteenused

 

 

 
8.1. Konsultatsioonid

kokkuleppel

kokkuleppel

 
8.2. Haldustasu

 

 

lisandub käibemaks
8.2.1. Varahaldusleping

kokkuleppel

kokkuleppel

 
8.2.2. Investeerimisnõustamisleping

kokkuleppel

kokkuleppel

 
8.3. Edukustasu

kokkuleppel

kokkuleppel

lisandub käibemaks
8.4. Komisjonitasu

kokkuleppel

kokkuleppel

 

VII. Elektroonilised kanalid

 

Resident

Mitteresident

 

EUR

EUR

1. Telefonipank ja internetipank

 

 

1.1. liitumine

tasuta

tasuta

1.2. hooldustasu

tasuta

tasuta

2. Digipass (PIN-kalkulaator)

 

 

2.1. Digipassi väljastamine

25

50

2.2. Digipassi vahetus

20

25

VIII. Täiendavad teenused

 

Resident

Mitteresident

Eritingimused
 

EUR

EUR

 
1. Hoiulaekad

 

 

teenust osutatakse lepingulistele klientidele ainult peakontoris (Hallivanamehe 4, Tallinn)
1.1. Üür:

 

 

igakuiselt, lisandub käibemaks. Summad debiteeritakse järgmise kuu 15-ndal kuupäeval
Laegas kõrgusega 50 mm

6

6

 
75 mm

8

8

 
125 mm

10

10

 
175 mm

11

11

 
300 mm

25

25

 
1.2. Tagatisraha

90

90

 
2. Dokumendi koopia

3,20 / lk

3,20 / lk

 
3. Dokumentide edastamine kullerteenusega

2

2

lisanduvad tegelikult tehtud kulutused
4. Teated, tõendid, päringud

 

 

 
4.1. Vastus audiitorpäringule

100

100

kontserni korral EUR 50,00 iga liikme kohta
4.2. Teade võlgnevusest või lepingu rikkumisest (esimene teatis)

5

5

 
4.3. Teade võlgnevusest või lepingu rikkumisest (teine ja iga järgnev) ja krediitkaardi võlgnevus

8

8

 
4.4. Standartne kinnituskiri/tõend konto olemasolu ja/või kontoseisu kohta

5

20

 
4.5. Mittestandartne kinnituskiri/tõend konto kohta

25

50

 
4.6. Vastused päringutele, mis on seotud pärandvara inventuuriga või võlgade sissenõudmisega (va läbi elektroonilise arestimissüsteemi saabunud)

3,00 / päring

3,00 / päring

notari väljastatud järelpärimise (vastavalt pärimisseaduse § 167 lg 3) vastused tasuta
5. Kliendi andmete muutmine    
 - Aktsionärid/volitused

- Direktorid/allkirjaõiguslikud isikud


- Muu oluline informatsioon

 

tasuta
 

100
 
6. Järelepärimised avalikest registritest

vastavalt tegelikult tehtud kulutustele, min. 1,60

vastavalt tegelikult tehtud kulutustele, min. 100

lisanduvad tegelikult tehtud kulutused
7. Finantsteenuste alased konsultatsioonid

150-300/h

150-300/h

 

Kontaktid