VersobankUudisedUudiste arhiiv2018Krediidiasutuse likvideerimismenetluse teade

Krediidiasutuse likvideerimismenetluse teade

Versobank AS (registrikood 10586461) (likvideerimisel) (edaspidi: Versobank) Harju Maakohtu tsiviilasjas nr 2-18-4622 27.03.2018 tehtud kohtumäärusega määratud likvideerijad Eero Kaup, Viljar Alnek ja Ksenia Kravtšenko avaldavad krediidiasutuse likvideerimismenetluse Krediidiasutuste seaduse (KrAS) § 120 p 2 alusel.

1. Likvideerijad teatavad Versobanki likvideerimismenetlusest.

2. Kõik Versobanki tehingud ja toimingud, samuti väljamaksed hoiustajatele ja teistele kreeditoridele on peatatud.

3. Tagatisfond hüvitab panga hoiustajate hoiused (sh kliendi kontol olev raha) ja investeerimisteenuse klientide investeeringud kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta ja kuni 20 000 eurot investeerimisteenuse kliendi kohta. Lisaks 100 000 eurole hüvitatakse kuni 70 000 euro ulatuses hoiustaja elamukinnisvara müügist saadud vahendeid, kui isik on viimase 6 kuu jooksul müünud oma eluaseme.

Hoiustajatel on võimalus oma hoiuse saldot kontrollida Versobanki internetipanga kaudu www.versobank.com. Lisaks tuleb hoiustajal Tagatisfondist hüvitise saamiseks täita avaldus, mis on Versobanki internetipanga vahendusel saadaval alates neljapäevast, 29.03.2018.

Kui hoiustajal puudub ligipääs Versobanki internetipangale, siis on alates 29.03.2018 tööpäeviti kell 09.00-17.00 avatud ka teeninduslett Versobanki aadressil Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn.

Juhul kui hoiustajal puudub võimalus kasutada internetipanka või tulla panga kontorisse, võtavad likvideerijad hoiustajatega ühendust ka e-posti teel ja paluvad edastada taotluse vormi digitaalselt allkirjastatud kujul.

4. Hoiulaegaste kasutajad võivad tulla pangas hoiustatud vara järgi Versobanki kontorisse aadressil Hallivanamehe 4, 11317 Tallinn, tööpäeviti kell 09.00-17.00 alates 04.04.2018.

5. Võlausaldajatel palume likvideerijatele teatada hiljemalt 30.07.2018 kõigist oma nõuetest Versobanki vastu. Teates palume märkida nõude sisu, alus ja suurus ning sellele lisada nõuet tõendavad dokumendid (ÄS § 376). Nõuded palume edastada posti teel Versobanki aadressil Hallivanamehe 4, Tallinn, või e-posti teel versobank@kpmg.ee. Need hoiustajad, kes ei ole saanud oma hoiustele hüvitist Tagatisfondi kaudu, peavad samuti teatama oma nõuetest hiljemalt 30.07.2018. Väljamaksed võlausaldajatele hakatakse tegema pärast nimetatud tähtaja möödumist.

6. Täiendava info saamiseks tuleb pöörduda likvideerija poole (telefon +372 5679 8500; e-post versobank@kpmg.ee).


Versobank AS, kehtetud ärinimed: MARFIN PANK EESTI AS; AS SBM Pank; AKTSIASELTS PREATONI PANK

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Hallivanamehe tn 4, 11317

Telefon: 56798500

E-post: versobank@kpmg.ee


Kontaktid