ÄriklientLaenudFinantseerimine MES ressursist

Finantseerimine MES ressursist

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimine Maaelu Edendamise Sihtasutuse ressursist


Laen on mõeldud äri- ja mittetulundussektorile nii pikaajalisteks kui ka lühiajalisteks investeeringuteks.
 
TINGIMUSED

 

Pank väljastab laenu vastavalt koostöö kokkuleppele Maaelu Edendamise Sihtasutusega (MES) ja kooskõlas sihtasutuse poolt kehtestatud tingimustega (sh nõuded taotlejale, laenu summa, sihtotstarve, tähtaeg, maksepuhkus, intressimäär, jne) sihtgruppi kuuluvale äri- või mittetulundusühingule sihtasutuse poolt pangale laenatud ressursist. Loe täpsemalt siit.

Nõuded taotlejale, tagatisele ja taotlemiseks esitatavatele dokumentidele on samad, mis ärilaenu taotluse korral, lisaks peavad need vastama sihtasutuse poolt sätestatud tingimustele.