VersobankUudisedUudiste arhiiv2018Muudatus Panga üldtingimustes ning Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes

Muudatus Panga üldtingimustes ning Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes

23.10.2018

Seoses Versobank AS (likvideerimisel) (Pank) likvideerimismenetlusega ning eesmärgil võimaldada olemasolevate laenuklientide ning Panga vahelise kliendisuhte võimalikult sujuv üleminek uuele võlausaldajale, on Pank otsustanud muuta Tootelepingu tingimusi ning Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid. Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muutus laieneb ka kõigile teistele Panga klientidele.


Panga üldtingimuste punkti 3.6 ja Kliendiandmete töötlemise põhimõtete punkti 8.1 kohaselt on Pangal õigus teha Tingimustes, sh Tootelepingu (laenulepingu) tingimustes ning Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, ühepoolselt muudatusi.


Panga üldtingimuste punkti 3.7 kohalt kohustub Pank muudatustest Tootelepingu (laenulepingu) tingimustes teavitama era- ja ärikliente kuu aega ette enne vastavate muudatuste jõustumist ning Kliendiandmete töötlemise põhimõtete punkti 8.2 kohaselt kohustub Pank ärikliente teavitama muudatustest Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes ette üks kuu ning erakliente kaks kuud enne vastavate muudatuste jõustumist.


Tulenevalt eelnevast teavitab Pank oma kliente, et on otsustanud muuta Tootelepingu tingimusi ning Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid alljärgnevalt:


1. Tootelepingu (laenulepingu) tingimuste muudatus:

Pank on otsustanud muuta Tootelepingu punkti, mis käsitleb Panga õigust anda Lepingust tulenevad nõuded kolmandale isikule üle ning alates muudatuse jõustumisest kehtib vastav punkt järgnevas sõnastuses: "Pangal on õigus anda Lepingust tulenev enda positsioon, sh kõik Lepingust tulenevad õigused ja kohustused, üle kolmandale isikule".


2. Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muudatus:

Pank on otsustanud muuta Kliendiandmete töötlemise põhimõtete punkti 4.1.8 ning muudatuse jõustumisest kehtib punkt 4.1.8 järgnevas sõnastuses: „Panga positsiooni üleandmise ning viidatud üleandmise planeerimise korral kolmandale isikule, sh potentsiaalsele uuele võlausaldajale“.

Tootelepingu (laenulepingu) tingimuste muudatus jõustub 26. novembrist 2018. a.

Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muudatus jõustub äriklientidele 26. novembrist 2018. a ning eraklientidele 26. detsembrist 2018. a.

Klientidel, kes pole viidatud muudatusega nõus, on kuni muudatuste jõustumiseni õigus Pangaga sõlmitud leping üles öelda, teavitades vastavast soovist Panka kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja täites samaaegselt kõik enda ning Panga vahelisest lepingust tulenevad kohustused.


Kliendid, kes ei ütle enda ning Panga vahel sõlmitud lepingut üles enne ülaltoodud muudatuste jõustumist, loetakse üldtingimuste punkti 3.11 alusel ülaltoodud Tingimuste muudatustega nõustunuks, need kohalduvad alates jõustumisest ning klientidel pole võimalik edastada Pangale hilisemaid pretensioone.


Küsimused ja kommentaarid seoses muutustega Panga üldtingimustes ning Kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, palume esitada Panga e-posti aadressile

Kontaktid