Arvelduskonto

Arvelduskonto  - mugav ja usaldusväärne viis säilitada oma  raha,  teha makseid ning kasutada kõige sobilikumaid Panga poolt pakutavaid  teenuseid.

Koostöö algab konto avamisega Versobank AS-s.

Arvelduskonto – enamlevinud pangakonto, mille abil saate:

  • teostada pangasiseseid, siseriiklikke ja välismakseid;
  • võtta välja ja kanda kontole sularaha;
  • tasuda  kaupade ja teenuste eest ülekandega;
  • konverteerida valuutat vastavalt määratud kursile;
  • regulaarse ülevaate oma arvelduskontost pangakontoris või internetipangas ibVerso;
  • hoida kontol eurosid või mõnda muud valuutat.


Arvelduskonto avamiseks  tuleb Teil külastada meie panga kontorit, kus me palume Teil:

  • täita küsimustik arvelduskonto avamiseks;
  • esitada Pangale allkirjanäidis;
  • esitada isikut tõendav dokument (pass, juhiluba või ID-kaart).

 

Arvelduslepingus on toodud IBAN rahvusvaheline kontonumber, mis algab tähtedega EE ja lõpeb siseriikliku kontonumbriga ning on kokku kahekümnekohaline.

Samal arvelduskontol võib hoida erinevaid valuutasid (nimekirja valuutadest koos neile rakendatavate intressimääradega leiate Panga hinnakirjast), samuti võib Pangas avada mitu arvelduskontot.

Arvelduskonto avamine on eeltingimuseks tähtajalise hoiuse, laenulepingu jt lepingute sõlmimisel pangaga. Arvelduskonto avamine on tasuta, samuti puudub hooldustasu. Arvelduskontole makstakse iga kvartali lõpus intressi vastavalt Panga hinnakirjale.

Tutvu toodete tingimustega
Tutvu hoiuste kaitse tingimustega
Võrdle erinevate teenusepakkujate tingimusi

Arvelduskonto avamiseks pöördu lähimasse pangakontorisse.

Kontaktid