VersobankUudisedUudiste arhiiv2018Pöördumine Versobanki klientide ja töötajate poole: Versobanki tegevusluba tunnistati kehtetuks

Pöördumine Versobanki klientide ja töötajate poole: Versobanki tegevusluba tunnistati kehtetuks

28.03.2018.

Euroopa Keskpank tunnistas 26. märtsil 2018 Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa. Panga tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses ebapiisavate meetmete ning vastavuse nõuete pealiskaudse täitmisega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas.

Finantsinspektsiooni 26. märtsi 2018 otsuse kohaselt on kõik Versobank ASi tehingud ja toimingud, samuti väljamaksed hoiustajatele ja teistele kreeditoridele koheselt peatatud. Lisaks tunnistas Finantsinspektsiooni juhatus kehtetuks Versobank ASi tunnuskoodi, teavitas Tagatisfondi panga tegevusloa kehtetuks tunnistamisest ning esitas kohtule avalduse panga sundlõpetamise ja likvideerija määramise kohta.

Selle sündmuse juured ulatuvad mineviku perioodi, mille eest tänane juhtkond ei ole vastutav. 1. Novembrist 2017. tööd alustanud juhatus seadis pangale uued strateegilised eesmärgid ja ütles lahti vanast ärimudelist. Koostati pangale uus äriplaan. Me uskusime kõik, et suudame panga tegevuse muuta efektiivseks ja seaduskuulekaks, kahjuks said mineviku varjud meid enne kätte. Tänane panga juhtkond suutis lühikese ajaga muuta paljut, aga me ei saa muuta ajalugu minevikust, see pole meie võimuses.

Me palume kõigi ees, kes meisse uskusid ja meile kaasa elasid sügavalt vabandust, et põhjustasime teile ebameeldivusi. Saame kinnitada, et kõik see mis on juhtunud, on sama ootamatu ja ebameeldiv ka meile. Meie arvates, uus panga juhtkond ja võetud tegevussuund, ei väärinud sellist lõppu.

Edasiselt on sündmuste põhiline suunaja ja juhtija Finantsinspektsioon ja Eesti kohus, ning nende poolt esindatud likvideerijad.

Versobanki kollektiiv usub, et tulevikus toimivad pangateenused paremini ja ladusamalt, kui kõik osapooled võtavad seda hädavajaliku õppetunnina tänapäeval finantssektorile kehtivate nõuete kohta.


Kontaktid