ÄriklientLaenudKäibekapitalilaen

Käibekapitalilaen

Käibekapitalilaen on lühiajaline sihtotstarbeline laen, mis on mõeldud ettevõtte käibevahendite finantseerimiseks konkreetse projekti raames. Laen sobib varude soetamiseks, ühekordse suurema kaubapartii ostmiseks, lühiajaliseks finantseeringuks uuele tegevusalale sisenemisel, planeeritud lühiajaliseks investeeringuks põhivarasse või muu erakorralise kulutuse finantseerimiseks.

Laenusumma väljamaksmine toimub ühekorraga või osade kaupa. Laenu tagasimaksmine toimub ettevõtte jooksva majandustegevuse positiivse rahavoo arvelt kas igakuiste annuiteetmaksetena, võrdsete põhiosamaksetena või ühe maksena laenuperioodi lõpus.

TINGIMUSED

Laenusumma:vastavalt kliendi riskilimiidile
Tähtaeg:kuni 2 aastat
Valuuta: EUR, USD
Intressimäär:sõltub kliendi laenu teenindamise võimest
Lepingutasu:kuni 1,5% laenusummast, min. 63.91 EUR
Tagatis: kinnisvara, vallasvara, deposiit, lisatagatisena muud panga poolt aktsepteeritavad tagatised (näiteks käendus)
Täiendav tagatis: täiendavat tagatist on kuni 75% ulatuses laenusummast võimalik taotleda ka ettevõttest Sihtasutus KredEx